Menu

23. februar 2017

Gratis seminar: Hvordan undgår vi tvister i byggeprocessen?

Enemærke & Petersen inviterer til gratis seminar i Aarhus onsdag d. 5. april  2017 kl. 13.30, hvor vi undersøger, hvad byggebranchens aktører aktivt kan gøre for at navigere udenom frustrerende tvister og konflikter i byggeprocessen.

Byggebranchens tvister og økonomiske konflikter er dyre og beslaglægger mange ressourcer – der tales ligefrem om, at konfliktkulturen er særligt rodfæstet i branchen. Vi undersøger, hvordan både det gode aftalegrundlag, samarbejdsværktøjer og kommunikation kan forhindre mange konflikter.

Vores indlægsholdere vil bl.a. søge at afdække:
• De typiske faldgruber i byggesager
• Hvad kan vi i tilbudsfasen gøre for at sikre det gode sagsforløb?
• Kontraherings fokuspunkter
• Hvordan sikrer vi den bedste kommunikation undervejs?

Program:
Kl. 13.30 Velkomst ved Enemærke & Petersen.

Kl. 13.45 Hvordan finder parterne løsninger på de uenigheder og
uklarheder, der uundgåeligt viser sig under byggeprocessen?
V/ advokat (H) Torben Steffensen, MT Højgaard

Kl. 14.30
Fra traditionelle kontrakter og domstolsafgørelser til strategisk
kontrahering og konflikthåndtering
V/ projektleder Betina Lodahl, Navigators

Kaffepause og netværksmulighed.

Kl. 15.15 Debatoplæg med konkrete eksempler fra hverdagen – set fra
entreprenørens synspunkt
V/ produktionsdirektør Jesper Finderup, Enemærke & Petersen

Debat og opsamling.


Arrangementet afholdes:
Onsdag d. 5. april  2017 
i E&P Huset – Instant One
Gellerup Parken
Dorthesvej 42-44, 8220 Brabrand

Tilmeld dig her:
Senest d. 30. marts 2017 til:
Relations- og markedschef
Claus Kjøngerskov
ckj@eogp.dk
tlf: 41 86 00 50