Menu

Strategisk partnerskab, ByK & TRUST, med Byggeri København

Strategisk partnerskab vedr. nybyggeri, udvidelse, ombygning og renovering af skoler, fritidshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturinstitutioner og botilbud.

Enemærke & Petersen udfører projekterings- og byggeprojekter sammen med faste rådgivere i det strategiske partnerskab, ByK & TRUST, for Københavns Kommune. Denne kontrakt fra 2021-2025 omhandler nybyggeri, udvidelse, ombygning og renovering af skoler, fritidshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturinstitutioner og botilbud.

 

Partnerskabet er taget til næste niveau
Efter at have gennemført det første partnerskab ByK med TRUST med Byggeri København fra 2016-2020 er dette partnerskab ByK & TRUST alligevel ikke ”business as usual”. I det første partnerskab har vi investeret en masse energi i at få forandringen til at blive en succes. Vi har vist, at integreret rådgivning – herunder også entreprenørrådgivning skaber projekter, som afleveres til den aftalte tid, økonomi og kvalitet. Vi har i fællesskab udviklet en unik samarbejdsform, men der er forsat et kæmpe potentiale for at forbedre og videreudvikle partnerskabsformen. Derfor er det ambitionen at løfte partnerskabet, ByK & TRUST til næste niveau.

 

Fokus på genanvendelse af materialer, ressourceminimering og DGNB
ByK & TRUST har et virkeligt ambitiøst fokus på DGNB-certificering, genanvendelse af byggematerialer og ressourceminimering.

 

DGNB: Ved igangsætning af alle projekter vurderes det, om projektet skal DGNB-certificeres. Som minimum skal alle nybyggerier over 20 mio. certificeres.

Genanvendelse: Der udarbejdes ressourcekortlægning ift. genbrug og upcycling på alle projekter, hvilket betyder, at der på de projekter, hvor vi har nedrivning bliver lavet digitale ressourcekortlægninger, og efterfølgende arbejder vi med at tænke genbrugsmaterialer og løsninger ind i projektet.

Ressourceminimering: Vi gør alt, hvad vi kan for at reducere CO2 på alle byggepladser. Og vi har valgt, at alle byggerier skal arbejde med et koncept for den emissions- og fossilfri byggeplads. Det betyder i praksis, at alle konstruktions-maskiner, der kan køre på el, skal køre på el. Og hvor det ikke er muligt, skal der anvendes biodiesel fremfor konventionel diesel. Sammen med indsatsområder som affalds- og ressourcehåndtering, energiforbrug og transport af materialer, reducerer vi som minimum CO2-emissioner fra drivmidler på hver byggeplads med 80-100% og bidrager dermed til at skabe renere luft i byen.

 

Fakta:

Bygherre: Byggeri København

Arkitekt: Sweco Architects og Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør: Dominia og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise/strategisk partnerskab

Kontraktsum: Kr. 2,5 mia.

Udførelse: 2021 – 2025

Opførelse af ny daginstitution på Klitmøllervej

Læs mere her

Opførelse af daginstitution Skolen på Amagerbro

Læs mere her

Opførelse af daginstitution på Ålholm Skole

Læs mere her

Skolerenovering på Skolen på Amagerbro

Læs mere her