Menu

Vigerslev Allé Skole

Den 100 år gamle bevaringsværdige Vigerslev Allé Skole er blevet helhedsrenoveret, og en ny tilbygning er blevet opført.

Enemærke & Petersen har helhedsrenoveret Vigerslev Allé Skole og opført en tilbygning med seks nye lokaler og fællesrum til udskoling. Byggeriet er udført som lavenergibyggeri 2015, og vi foretog bl.a. udskiftning og forbedring af installationer. Med skolens nye indretning er der skabt en åben struktur med forbindelse mellem aktive uderum og mere dynamisk sammenhæng på skolens områder, hvor fleksible indretninger åbner for differentieret undervisning.

Bæredygtighed

Der blev udarbejdet et energikoncept til projektet, og projektering af tekniske installationer med integreret energidesign har minimeret forbruget af energi og vand af hensyn til miljøbelastningen og driftsøkonomien.

 

Brugerne i fokus

Byggeriet blev udført, mens skolen var i drift, så vi tog et stort hensyn til skolens elever og deres aktiviteter. Arbejdet blev planlagt i en række fastlagte etaper med mange delafleveringer, så genhusning kunne foretages internt på skolen.

 

PCB- og miljøsanering

Vi foretog sanering af bly, asbest og pcb i de eksisterende bygninger.

 

Fakta:

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S

Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 85 mio.

Udførelse: 2013 – 2015

Fotos: Torben Linde, Nøhr & Sigsgaard

TRUST fylder tre år: “TRUST har trådt nye steder hen i terrænet, hvor der ikke var anlagt stier i forvejen”

Læs mere her

Skoler

Læs mere her

Daginstitutioner

Læs mere her

TRUST afleverer otte byggerier til skolestart

Læs mere her