Menu

10. august 2020

Udskiftning af MgO-plader: Enemærke & Petersen kan se lys for enden af tunnellen

Enemærke & Petersen har påbegyndt udskiftningen af MgO-vindspærreplader på den sidste ud af i alt 16 sager. ”En afslutning på et fem år langt mareridt for os og bygherre,” siger direktør Sven Mortensen.

Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen er ved at have arbejdet sig igennem sagen med de ødelæggende MgO-vindspærreplader, der i 2015 rystede store dele af byggebranchen. Enemærke & Petersen har nemlig igangsat det sidste projekt, hvor facaden skal af- og påmonteres for at udskifte MgO-plader.

Direktør Sven Mortensen har stået i spidsen for det MgO-task force, som Enemærke & Petersen satte på sagen efter voldgiftkendelsen i 2018, som gik virksomheden imod. Ifølge Sven Mortensen er den uheldige sag blevet vendt om til noget mere positivt ved den nye viden, som Enemærke & Petersen har tilegnet sig:

– Selvom det har været på en lidt trist baggrund, så har vi arbejdet seriøst med opgaven med at få udskiftet pladerne og sikret byggerierne. Det har givet os en masse viden om, hvordan man bedst muligt får udskiftet og afhjulpet eventuelle følgevirkninger. Den viden kan vi nu tage med os videre ud i markedet til de bygherrer, der endnu ikke har fået skiftet MgO-pladerne, siger Sven Mortensen og uddyber:

– Vi har igangsat den sidste sag i rækken af MgO-pladeskiftning, og det giver en god følelse at vide, vi får ryddet op efter os selv. Det er en afslutning på et fem år langt mareridt for os selv og bygherre. Kendelsen gik os imod, men jeg synes, at vi er kommet godt igennem den store udfordring – ovenikøbet med nye kompetencer.

En hård voldgiftskendelse
Sagen med MgO-pladerne startede i efteråret 2015, da det – efter flere år med brug af pladerne – viste sig, at vindspærrepladerne var uegnede til det danske klima. På trods af at entreprenørvirksomhederne havde fået godkendt brugen af MgO-pladerne, så var brugen af disse samt omkostningen til udskiftningen entreprenørernes ansvar.

– Voldgiftkendelsen tog pusten fra os i starten, men ud fra vores synspunkt var der ingen anden udvej end at udskifte samtlige plader og udbedre eventuelle følgeskader, selvom det er en omkostningstung proces, siger Sven Mortensen.

Efter kendelsen indgik Enemærke & Petersen et forlig med Byggeskadefonden og flere bygherrer, og der blev afsat 147 millioner kroner til udskiftningen i Enemærke & Petersen. I løbet af efteråret vil den sidste sag være afsluttet, og det har skabt nye muligheder for entreprenørvirksomheden:

– Nu er vi i Enemærke & Petersen så småt ved at nå i mål med vores del af udskiftningen. Vores MgO-task force har opnået en god kompetenceopbygning ved at sikre, at udskiftningen er blevet planlagt og koordineret i den rette kvalitet. Vi har fået en helt unik viden på området, siger direktør Sven Mortensen.


Fakta:
• Vindspærrepladerne kom på markedet i 2010. Fra 2012 til marts 2015 udgjorde de mere end 75 % af markedet for vindspærreplader

• Voldgiftsnævnets kendelse i efteråret 2018 fastsatte en afgørende dato ift. placeringen af ansvar. I projekter, hvor pladen var foreskrevet eller godkendt før den 23. december 2013, blev rådgivere eller entreprenørerne idømt ansvaret for brug af pladerne. Konsekvensen var, at rådgivere eller entreprenøren selv skulle bekoste udskiftningen. I sager, hvor valget af pladerne er foretaget efter den 23. december 2013, har bygherrerne skullet bekoste udskiftningen.

• Kendelsen har betydet at entreprenørerne og elementleverandørerne har bekostet udskiftningen på over 75 % af alle byggesager.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Enemærke & Petersen donerer to håndværkere til børnekrisecenter

Læs mere her

Direktøren: Sådan sikrer man god kapacitet til nye byggeprojekter

Få historien her

Sådan gør en ny terrasse en forskel i Gellerupparken

Få historien her

5 gode råd til at undgå tvister i byggeriet

Få historien her