Menu

Forretningsudvikleren: For få i byggebranchen gør en indsats for at lokke unge til erhvervsuddannelserne

Skoleprojektet Kloge Hænder har vist, at skoleelever har en interesse for byggeri, men mangler viden om branchen. Derfor bør flere i branchen gøre en indsats for at lokke de unge ind i faget. Det mener forretningsudvikler Anders Sørensen.

Vi har et stort og meget åbenlyst problem i vores branche. Vi står til at mangle 14.000 faglærte i 2025, men alligevel gør ganske få virksomheder – på egen hånd – noget ved problemet. Vi kommer til at mangle kvalificeret, dansk arbejdskraft, så vi kan skabe byggeri i den rette kvalitet, og det er samtidig også en stor samfundsmæssig udfordring, vi skal løse.

En af løsningerne kan være, at vi får flere unge til at kigge vores vej og får talt vores branche op. Kun 18 % af unge vælger en erhvervsuddannelse i dag mod 25 % i 2006, samtidig med at tre ud af fire skoleelever vælger en gymnasial uddannelse. Samtidig viser en undersøgelse fra Fagbladet 3F, at andelen af unge med faglærte forældre, der starter på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra cirka 40 % i 2000 til 28 % i 2020.

Tallene tyder på, at de unge i højere grad ser en fremtid i de mere boglige uddannelser. Jeg er overbevist om én ting: Det kræver en samlet og målrettet indsats, hvis vi skal vække de unges interesse for vores fag.

Forretningsudvikler Anders Sørensen mener, at flere bør gøre en indsats for at lokke unge til byggebranchen

Interessen vokser, når vi kipper med flaget

Vi har i Enemærke & Petersen forsøgt at få fat i skoleeleverne med projektet Kloge Hænder, som er skabt i samarbejde med Jyske Bank, hvor byggeri bliver en integreret del af elevernes skoledag i 1-2 uger.

Indtil videre har spørgeskemaundersøgelser i to ud af fire skoleprojekter vist, at når byggeriet sættes på skoleskemaet, får eleverne også øjnene op for faget. Kombinationen mellem det kreative håndværk, der blev koblet til en række eksisterende læringsmål, bliver nemlig godt modtaget af eleverne.

Se videoen om Kloge Hænder

Kigger man ned over elevernes evaluering af Kloge Hænder fra Skolen På Amagerbro og Lundehus Skolen viser begge, at børnene generelt er blevet mere positive stillet over for byggeri. På Skolen på Amagerbro var 63 % af eleverne meget positivt eller positivt stillet over for byggeri, og efter Kloge Hænder var procentdelen vokset til 73 %.

84% af eleverne synes, at de i løbet af projektet havde lært noget om at planlægge og bygge noget praktisk.

Tilsvarende så vi på Lundehus Skolen, at 90 % af eleverne i høj grad eller i nogen grad havde lært om at planlægge og bygge noget praktisk, samtidig med at 90 % af eleverne i høj eller nogen grad nu ønsker, at der var flere projekter som Kloge Hænder i folkeskolen

Måske allervigtigst kunne vi aflæse resultaterne, at flere elever fra begge skole havde fået en positiv holdning til erhvervsuddannelserne, efter de havde deltaget i håndværksugen.

Under Kloge Hænder udsmykkede eleverne deres skolegård i samarbejde med et team af håndværkere. Foto: Jonathan Weimar.

Vi skal turde udfordre normerne

Men hvad kan vi så lære af et projekt som Kloge Hænder? At eleverne har en interesse for byggeri – det kræver bare, at nogen puster til lige netop den interesse og tør udfordre normerne i folkeskolen og forældrenes forestillinger om, hvad der gør deres børn lykkelige i voksenlivet.

Kloge Hænder er selvfølgelig ikke løsningen på alle vores udfordringer, men projektet har inspireret os til at arbejde endnu mere med skoleelever. Måske ligger der nye perspektiver i den almene sektors mange boligområder, hvor vi kan gøre brug af de unges kreative ideer og løsninger til at udvikle byrum.

Kloge Hænder på Skolen på Amagerbro. Foto: Jonathan Weimar.

Min pointe er, at vi bliver nødt til at gøre en aktiv indsats og møve os ind i vores medborgeres bevidsthed. Vi bliver nødt til at lære skoleelever, forældre og undervisere, at byggeri er meget mere end boremaskiner og beton, men også kræver færdigheder, hvor eleverne skal tænke logisk, regne og bruge deres boglige viden.

Lad byggefanen vejrer

Det er min overbevisning, at mange folkeskoleelever vil være ligeså godt tjent med en uddannelse inden for byggeriet som en boglig uddannelse, men eleverne bliver sjældent introduceret til, hvad det egentlig betyder at arbejde i byggeriet.

Vi har som branche brug for, at endnu flere løfter byggefanen højt, for det er ikke kun hvert enkelt byggevirksomheds problem – det kræver selvfølgelig en politisk indsats, men det er også byggebranchens fælles ansvar at få vendt skuden.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden