Menu

Renovering af Alléhusene

Da den Arne Jacobsen-designede bebyggelse Alléhusene i Gentofte skulle have udskiftet altanpartier og sidevinduer, fik valget af vinduesløsning stor opmærksomhed.

Alléhusenes 137 boliger har fået udskiftet altanpartier og sidevinduer. Bebyggelsen består af fire parallelle blokke, der er opført i 1953.

Fokus på valg af den rigtige vinduesløsning

Da der var stor opmærksom vedr. udseende af vinduerne, mødtes vi med vinduesleverandøren og rådgiveren for at vælge den rigtige vinduesløsning inden igangsætning af opgaven. Vi drøftede, hvad der var muligt at producere ud fra bygherres ønsker

 

Beboerne i fokus

Alléhusenes boliger var beboet under altan- og vinduesudskiftningen, så der var et stort fokus på beboerkommunikation og varsling.

 

Miljøsanering

I forbindelse med udskiftning af vinduerne udførte vi asbestsanering og udskiftning af PCB-fuger.

 

Fakta:

Bygherre: AB Alléhusene

Arkitekt: Erik Arkitekter A/S

Ingeniør: Orbicon A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 11 mio.

Udførelse: 2018

 

Nytænkning og udvikling

Læs mere her

Boligrenovering i Birkehegnet

Læs mere her

Boligrenovering på Hjortegården

Læs mere her

Boligrenovering på Korngården

Læs mere her