Menu

Opførelse af rækkehuse i Søhusene

Opførelse af rækkehuse i Nakskov ved genanvendelse af materialer fra oprindeligt byggeri

Efter nedrivning af Riddersborgparkens 13 tre-etagers boligblokke med 222 boliger til dæk over kælder opførte vi efterfølgende 104 nye rækkehuse i ét plan. Det nye boligområde fik navnet Søhusene. De nye rækkehuse blev indrettet med skrå lofter til kip i forskudte plan, som giver rumlighed.  Desuden moderniserede vi 41 rækkehuse med nye døre, vinduer, badeværelser og ventilation og ny tagopbygning og ventilation. Udearealerne blev fornyet med bl.a. regnbede, der fungerer som alternativ til hække for at sikre mod pludselige mængder regnvand.

Præfabrikation forkorter byggeperiode

Vi præfabrikerede facadeelementer og tagkassetter på Enemærke & Petersens byggefabrik i Glostrup. Herefter blev de transporteret til Nakskov, hvor de blev monteret på byggeriet – en produktiv løsning, der sikrede en kortere byggetid.

 

Bæredygtighed

Renoveringen af Søhusene foregik med et stort fokus på energioptimering og miljømæssig bæredygtighed. Vi genanvendte bl.a. uorganiske materialer fra det oprindelige Riddersborgparken. Vi etablerede LAR-anlæg, der leder overskydende regnvand ud i åen og vi energioptimerede de eksisterende rækkehuse med store huslejebesparelser til følge.

 

Fakta:

Bygherre: Nakskov Almene Boligselskab

Arkitekt: Arkitema

Ingeniør: Alectia

Entrepriseform:  Partnering m/tidlig involvering

Kontraktsum: Kr. 227.5 mio.

Udførelse: 2014 – 2016

Fotos: Niels Nygaard/Arkitema Architects. 

 

AlmenBolig+ Sundholm Syd

Læs mere her

Opførelse af Slagelse Sportscollege

Læs mere her

Opførelse af boliger på Den Grønne Fatning

Læs mere her

Opførelse af boliger og erhverv på A. C. Meyers Vænge

Læs mere her