Menu

Opførelse af boliger og bofællesskab på Køge Kyst

Byggeri af familieboliger og bofællesskab for 50+ segmentet i det spændende nye byområde Køge Kyst, som skabes med kobling til Køge by, vandet og strandengen.

Enemærke & Petersen har opført 84 nye boliger på Køge Kyst. Byggeriet omfatter 6.750 m2 med fuld P-kælder på 2.450 m2 og indeholder Skibet, der er almindelige familieboliger og Broen, der er et bofællesskab for 50+-segmentet. Bofællesskabet indeholder køkken, vaskeri, værksted, bibliotek og tagterrasse med orangeri.

 

Byggeriet er certificeret til DGNB Guld og der er fokus på mindre boliger med flere fælles m2 og funktioner, så boligernes indhold og økonomi er relevant for flere målgrupper. Hensigten er at gøre bofællesskabet til ’driver’ for fællesskab i bebyggelsen.

 

I den indledende fase fandt vi et middelalderskib på grunden, og arkæologer har registreret og reddet resterne. Vi har muret et flot aftryk af skibet ved indgangen til bebyggelsen.

 

 

Samarbejde på tværs

Enemærke & Petersen fik igennem tidlig involvering en god forståelse for udviklingen af såvel processen som projektet. Det har betydet, at vi har og har haft et tæt samarbejde med bygherre og byggeriets øvrige parter undervejs.

 

Afleveret med 0 mangler

En fastlagt strategi og velplanlagt proces med fokus på forventningsafstemning med alle parter var en del af forklaringen på den gode aflevering uden fejl og mangler.

 

Fakta:

Bygherre: Pension Danmark

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Midtconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 131.5 mio.

Udførelse: 2018 – 2020

Opførelse af boliger og erhverv på A. C. Meyers Vænge

Læs mere om nybyggeri her

Opførelse af Rosenhøj Ungdomsboliger

Læs mere om nybyggeri her

Opførelse af boliger på Den Grønne Fatning

Læs mere om nybyggeri her

Opførelse af Slagelse Sportscollege

Læs mere om nybyggeri her