Menu

24. juni 2021

Spørgsmål fra Danske Malermestre: Hvilke konsekvenser har TRUST for arbejdsmiljøet?

I disse uger lader vi en spørgsmålsstafet om TRUST gå rundt mellem en række personligheder fra byggebranchen – i de to foregående afsnit har Michael H. Nielsen fra DI og Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder udfordret TRUST-teamet med skarpe spørgsmål. I dette tredje afsnit spørger Ole Draborg fra Danske Malermestre ind til arbejdsmiljøet.

Ole Draborg

Direktør Ole Draborg, Danske Malermestre, er den tredje branchepersonlighed, der tager stafetten og spørger TRUST:

Har samarbejdet i TRUST haft positive eller negative konsekvenser for arbejdsmiljøet på byggepladserne i bred forstand? Her tænker jeg især på, at danske byggepladser ofte er præget af rod med f.eks. byggematerialer, affald og støv, ligesom de forskellige håndværksgrupper arbejder ind over hinanden og til tider kommer til at skade hinandens arbejde inden aflevering


Læs andet spørgsmål i stafetten her: Lene Espersen stiller spørgsmål til TRUST


Jan Buur Frederiksen, supportchef på TRUST, svarer:

I TRUST arbejder vi med tidlig inddragelse, også når det gælder underentreprenører. Når det er muligt, har vores underentreprenører mulighed for at præge byggeprojektet og byggeprocessen – det giver et større fælles engagement og ejerskab for opgaven på pladsen. Ikke kun for ”ens egen” opgave men for hele processen.

Mere ryddelige pladser
På TRUST-byggepladser går vi også lidt længere for at lære hinanden at kende, og for at få bygget tilliden op mellem faggrupper. Betyder det vi undgår konflikter? Nej, de opstår, hvor mennesker færdes. Men vi har bedre mulighed for at få skabt løsningerne og komme hurtigt videre. I udførelsesfasen har vi flere eksempler på, at håndværkerne hjælper hinanden og holder hinanden mere op på aftaler, fordi de kender hinanden bedre. Konkret gælder det både oprydning og sikkerhedsmæssige forhold. Vi oplever mere ryddelige pladser og mindre affald i krogene. Med et godt niveau tillid, så er det også ok at sige fra og kommentere på uhensigtsmæssig adfærd. Men også i planlægningen er håndværkerne mere opmærksomme på at overholde aftalerne. Det tror vi helt klart skyldes respekten og kendskabet til hinandens processer og fagligheder.

Håndværkerne hjælper hinanden
For at videreudvikle på samarbejdet mellem faggrupperne på pladsen har vi i TRUST-regi og sammen med gode samarbejdspartnere gennemført pilotprojektet ”Den hjælpende hånd”. Det handler kort fortalt om, at faggrupperne ser på overgangene mellem fagene for at kunne omforme ventetid til arbejdstid. Så vi eliminerer, at maler venter på tømrer, der venter på elektriker osv.) Og samtidig kan vi kvalitetssikre overgangene mellem fagene og understøtte det gode samarbejdsklima på pladsen. Resultaterne er rigtig lovende – resultater og fremgangsmåde i ”Den hjælpende hånd” kan læses i den vejledning, der lige er er udgivet i samarbejde med Værdibyg: https://vaerdibyg.dk/vejledninger/

Lavere ulykkesfrekvens
Når det gælder fysiske arbejdsulykker, så kan vi se, at vores byggepladser i de strategiske partnerskaber har en lavere ulykkesfrekvens sammenlignet med de øvrige. Vi er i gang med at undersøge de positive årsager: Vi har en arbejdshypotese om, at det hænger sammen med, at vi afholder flere arbejdsmiljøworkshops i de tidlige faser, hvor alle bidrager til arbejdsmiljøhåndteringen. På de første workshops behandler vi bl.a. emner som farlige stoffer, adgangsforhold og håndteringen af tunge løft m.v. Men trods en god, lav ulykkesfrekvens, så er der altid forbedringsmuligheder. Vi skal videre med at skabe grobunden for de adfærdsændringer, som for alvor kan ændre på statistikkerne.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Direktør i Dansk Byggeri stiller spørgsmål til TRUST

Læs mere her

Lene Espersen stiller spørgsmål til TRUST

Læs mere her