Menu

Skadeservice

E&P service står for vores skadeservice, som rykker ud til erhvervskunder, når I har akutte skader efter skybrud, indbrud, storm, brand m.m.

Vores skadeservice tilbyder hjælp i forhold til:

 • Vandskade
 • Glasskade
 • Indbrudsskader
 • Hærværk
 • Stormskader
 • Sodskade
 • Skybrudsskader
 • Skimmelsanering
 • Brandskade
 • Kloakskader
 • Rottesikring


Effektiv skadeservice

E&P service er effektiv skadeservice, der står for hele jeres skades forløb. Ved for eksempel en akut vandskade efter skybrud, hvor I har vand i kælderen, rykker vi ud og stopper skaden. Alt efter vandskadens karakter udfører vores kloakmester den nødvendige kloakservice. Det resterende vand i kælderen pumpes væk, vi affugter, sanerer og reetablerer. Under et skybrud kan vores bygningsservice ligeledes tilkaldes ved hul i taget eller utæt tag. Her vil vores håndværkere først identificere tagskader og efterfølgende foretage tætning af tag.

Læs: Vandskade, utæt tag og vand i kælder var kodeordene for E&P service i sommeren 2017

Én kontaktperson
Når I ringer til E&P service får i én kontaktperson, som guider jer igennem hele skadesforløbet. Vores faste team af kloakmester, tømrer og glarmester i E&P står klar til at hjælpe dig både under og efter en skade, og sørger for at skabe en skræddersyet indsats. Vi har også stor erfaring med at forebygge og udbedre de følgeskader, der ofte følger efter eksempelvis en vandskade, såsom skimmelsanering og fugtskader. Jeres skadeservice og bygningsservice udføres naturligvis af faguddannet tømrer, glarmester eller autoriseret kloakmester.

Har du brug for effektiv skadeservice? Kontakt os på skader@eogp.dk eller 56 24 7 365.

Om E&P Service
E&P service er Enemærke & Petersens serviceforretning, som udfører den samlede bygningsservice af ejendomme og akut skadeservice. F.eks. i forbindelse med akut vandskade, hvor E&P service rykker ud og stopper skaden, affugter, sanerer og reetablerer. Hos E&P service styrer servicehåndværkere og serviceledere bygningsservice og skadeforløbet sikkert igennem – i tæt dialog med driftspersonale og med hensyn til brugere og beboere. E&P service har afdelinger i Glostrup, Aarhus og Aalborg og har således mulighed for at rykke i det meste af Danmark.

Du kan læse mere om E&P Service og vores ydelser her.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Kontakt

Sven Mortensen

Direktør - Sjælland

40 51 72 72

sm@eogp.dk

Kontakt

Frank Petersen

Afdelingsleder service og entrepriser - Aarhus

91 37 67 87

fpe@eogp.dk

Kontakt

Dan Jensen

Direktør - Aalborg

22 70 35 85

dje@eogp.dk

Våd sommer booster omsætningen hos E&P Service

Case

Vores guide til vedligehold af ejendomme i partnerskab

Case

Sådan sparede Rudersdal Kommune 20-30% på vedligehold

Case

IKEA – Landsdækkende partnerskab i faste rammer

Case