Menu

Erhvervs-ph.d. til projekt om affalds- og ressourcehåndtering på byggepladser

Som erhvervs-ph.d. i Enemærke & Petersen vil du møde en organisation, der er støbt i et fundament af godt håndværk, sammenhold og en solid drift.

Vil du være med til at sikre, at byggebranchen får genanvendt mere byggeaffald og reducere byggeriets ressourcetræk og klimaaftryk?

I Enemærke & Petersen vil vi gerne tage aktiv del i at løse nogle af byggebranchens store udfordringer, når det kommer til affaldsgenerering. Det kræver en erhvervsforsker, som både begår sig godt på byggepladser med branchens interessenter og i en akademisk kontekst. Du skal undersøge og udvikle praksis for effektiv håndtering af ressourcer og affald på byggepladser, som også kan sikre stadig overholdelse af nye lovkrav og tiltag inden for den cirkulære omstilling.

 

Ansøg jobbet her ->

 

Som erhvervs-ph.d. i Enemærke & Petersen vil du møde en organisation, der er støbt i et fundament af godt håndværk, sammenhold og en solid drift. Samtidig er vi en virksomhed i rivende udvikling, som arbejder strategisk med kobling af forskning og praksis i forhold til at sikre en bæredygtig byggebranche.

Hvad bliver din primære arbejdsopgave?
Enemærke og Petersen har i samarbejde med Aalborg Universitet modtaget støtte fra Innovationsfonden og Realdania til gennemførelse af et projekt med en Erhvervs-ph.d.

Byggeriet fremhæves ofte som en af de største bidragsydere til miljøforringelser, grundet det store forbrug af ikke-fornybare ressourcer. I særdeleshed står byggeriet for en stor del af den samlede affaldsmængde, der genereres. En effektiv håndtering af byggeaffald og genbrugte materialer spiller derfor en vigtig rolle i branchens bæredygtige omstilling.

Der er et stort potentiale for at udvikle viden og metoder for håndtering af affald, idet genanvendelse i vid udstrækning finder sted gennem bortskaffelse frem for genbrug. Dette skyldes flere forhold, herunder usikkerhed om kvaliteten af genbrugte materialer, fravær af retningslinjer for identificering, indsamling og sortering af affald, utilstrækkelig lovgivningsmæssig støtte og en mangel på markedsstandarder, hvilket skaber en ubalance mellem udbud og efterspørgsel af cirkulære materialer og løsninger.

Disse forhold peger på, at udviklingen af en cirkulær ressource- og affaldshåndteringspraksis ikke kun er et spørgsmål om at ændre entreprenørens praksis. Forholdene peger også på at forstå og påvirke branchens rammevilkår med henblik på at udvikle effektive mekanismer, der sikrer, at brugte materialer kan indgå i et cirkulært system.

På denne baggrund fokuserer projektet på, hvordan entreprenørens praksis for ressource- og affaldshåndtering på byggepladser kan udvikles under hensyntagen til branchens rammevilkår. Til dette formål danner følgende tre spørgsmål rammen for projektets gennemførelse:

  • Hvilke rammevilkår eksisterer for affalds- og ressourcehåndtering, og hvordan påvirker de arbejdet med at sikre ressourceeffektiv håndtering af byggematerialer?
  • Hvad er praksis for affalds- og ressourcehåndtering på en byggeplads, og hvordan harmonerer denne med regler og regulering på området?
  • Hvilke handlemuligheder har entreprenører for at udvikle deres praksis for affalds- og ressourcehåndtering, herunder sikre stadig udvikling og overholdelse af nye tiltag og lovgivning på området?

 

Hvem er du?
Projektet gennemføres som et kvalitativt casestudie med anvendelse af etnografisk inspirerede metoder. Teoretisk vil projektet trække på nyere varianter inden for den institutionelle teori. Kendskab til samfundsvidenskabelige teorier og kvalitative metoder er derfor en ønskværdig forudsætning.  Videre vil den praksisnære forskning, hvor der foretages feltarbejde, kræve viden om og evne til at begå sig i en dansk byggepladskontekst. Vi ser derfor gerne, at ansøgere, ud over en relevant kandidatgrad, har en baggrund fra den udførende del af byggebranchen. Desuden skal ansøgere beherske engelsk i skrift og tale på højt niveau.

I Enemærke & Petersen vægter vi samarbejde og virksomhedskultur højt, og derfor er den gode dialog og socialt entreprenørskab en del af vores DNA. Du skal kunne arbejde struktureret i en travl hverdag med fokus på at finde den gode løsning i et samarbejde på tværs af fagligheder, og du skal befinde dig godt i et uformelt miljø med højt til loftet.

Hvem er vi?
I Enemærke og Petersen er vi ”mennesker der bygger for mennesker” – et udsagn, vi tager alvorligt. Som medarbejder i Enemærke & Petersen møder du derfor en stærk virksomhedskultur, hvor dialog og samarbejde er omdrejningspunktet for vores arbejde – og hvor det sociale entreprenørskab kan opleves både på byggepladsen, på kontorerne, til hverdag og til fest.

Vi glæder os til at høre fra dig
Projektet forventes igangsat senest 1. januar 2021 og vil have en varighed af 3 år. Du vil blive indskrevet på AAUs Doctoral School of Engineering and Science ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet i København. Der kan forventes tilstedeværelse begge steder samt på byggepladser i Københavnsområdet. Et måneders udlandsophold er planlagt ved Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg og ved Hong Kong University.

Du er velkommen til at kontakte Anders Sørensen, forretningsudvikler i Enemærke & Petersen, på telefon 41393100 eller aso@eogp.dk vedr. spørgsmål til projektets praktiske gennemførelse.

Har du spørgsmål til projektets indhold, herunder teori, metoder, etc. kan du kontakte Stefan Gottlieb (AAU) på tlf.: 21438583 eller scg@build.aau.dk, der er projektets hovedvejleder.

Vi skal have dine ansøgning senest 01.11.2020.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning (maksimalt 2 sider) NB! ansøgningen skal skrives på engelsk med begrundelse for ansøgning og kvalifikationer i forhold til stillingen. Ansøgningen kan med fordel indeholde overvejelser vedr. projektets indhold.
  • Curriculum vitae inklusiv personoplysninger
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (bachelor- og kandidatgrad).

Bemærk Innovationsfondens krav til ansøgere, som du finder her: https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2019-10/retningslinjer-erhvervs-ph.d-2019-10-10.pdf

 

Ansøg jobbet her ->

 

 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden