Menu

E&P service

E&P Service er vores serviceafdeling som står for at drifte og vedligeholde ejendomme, ligesom akutte bygningsskader løses fra A-Z, hvor vores folk stopper skaden, sanerer og reetablerer.

 

E&P service er Enemærke & Petersens serviceforretning, som dækker den samlede bygningsvedligeholdelse af ejendomme. Med egne servicehåndværkere og serviceledere styres den planlagt vedligeholdelse sikkert igennem udførelsen under hensyn til brugere, og i tæt dialog med driftspersonale. Der arbejdes typisk i tætte driftspartnerskaber og strategiske samarbejder, og vi dækker hele Danmark med baser i Glostrup, Aarhus og Aalborg.

Hvorfor E&P Service? 
Professionel drift af ejendomme giver mere vedligehold for pengene, dokumentation for de løbende vedligeholdelsestiltag og overblik over ejendommenes tilstand. Dette giver tryghed for driftspersonale og skaber overskud til at fokusere på brugerne af ejendommen og den langsigtede planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter, som sikrer værdien af ejendommene.

Rykker ud ved akutte skader
Skulle der forekomme akutte skader, f.eks. i forbindelse med skybrud, er E&P service klar til at rykke ud og kan både stoppe skaden, affugte, sanere og reetablere. Alle discipliner med egne håndværkere. Med over 100 egne håndværkere indenfor tømrer, murer, maler, glarmester, kloak og bygningsskader kan E&P service sikre den gode kvalitet hele vejen igennem.

Lovpligtig information: Privatpersoner der  har fået udført kloakarbejde af E&P service og ønsker at klage, kan gøre via dette link: www.byggerietsankenaevn.dk. Eller skrive til Byggeriets Ankenævn på Nørre Voldgade 106, 1358 København K via email: info@byggerietsankenaevn.dk.

Kontakt

Sven Mortensen

Direktør - Sjælland

40 51 72 72

sm@eogp.dk

Kontakt

Frank Petersen

Afdelingsleder service og entrepriser - Aarhus

91 37 67 87

fpe@eogp.dk

Kontakt

Dan Jensen

Direktør - Aalborg

22 70 35 85

dje@eogp.dk

Om Enemærke & Petersen

Enemærke & Petersen

Bygningsvedligehold

Bygningsvedligehold

Skadeservice

Skadeservice

Medarbejdere

Læs mere her