Menu

Vores guide til vedligehold af ejendomme i partnerskab

Hvilket partnerskab skal I indgå, når ejendomme skal driftes og vedligeholdes? Her guider vi til muligheder, fordele og ulemper…

Der er flere mulige modeller for hvordan I kan indgå en partnerskabsaftale om vedligeholdelse af ejendomme. Fra rammeaftaler i fagentrepriser med geografisk opdeling, til driftspartnerskaber med én leverandør af vedligehold indenfor alle håndværksfag.

1. model: Rammeaftaler i fagentrepriser med geografisk opdeling
Rammeaftaler med flere fagentreprenører og geografisk opdeling af ejendomme, giver bygherren mulighed for at lave et fast regelsæt med mange fagentreprenører. I mange tilfælde opdeles eksempelvis en kommune i flere geografiske områder som tildeles flere fagentreprenører på de enkelte områder – eksempelvis tømrer 1, 2 og 3 på område 1, tømrer 4, 5 og 6 på område 2, osv. Kommunen udbyder alle opgaver i miniudbud og gennemfører derved licitation på alle opgaver. Der udarbejdes beskrivende materiale på alle opgaver, afholdes besigtigelser og i sidste ende licitation. Fagene styres herefter af kommunen, som sikrer den samlede tidsplan og overholdelse af projektets økonomi.

Fordele og ulemper
Modellen giver en meget høj grad af kontrol, men kræver en stor organisation til løbende overvågning, beskrivelser, udbud, projektledelse, m.m.


2. model: Driftspartnerskaber

I modsatte ende af skalaen ligger driftspartnerskaberne, hvor bygherrer indgår partnerskab med en leverandør, som varetager alle fag og alle ejendomme. Typisk aftales en række processer, som sikrer at opgaver løses på bedste vis for både bygningsejere og brugere. Aftalerne følges af enhedspriser for timer og materialer, som regulerer de samlede bygningsomkostninger. I de fleste tilfælde samles flere opgaver i større puljer, hvor bygherrer og entreprenør bliver enige om udførelsesmetode, tidsplan og pris. Ved denne model er det muligt at skabe stordriftsfordele og vidensdeling mellem entreprenør og bygherrer, som i fællesskab sikrer opretholdelse af bygningernes vedligeholdelsesniveau.

Fordele og ulemper
Modellen bygger i høj grad på tillid og kræver ikke en særlig stor organisation fra bygherres side, da mange dele af opgaven udliciteres til entreprenøren. Ved at lægge ansvaret ud til en leverandør opnås netop stordriftsfordele ved den samlede vedligeholdelse af ejendommene. Yderligere fordele er højt kendskab til ejendommene hos entreprenøren, tilføjelse af viden til bygherres organisation, forbedret kommunikation med brugerne og optimering af processer.

 

Klik på videoen nedenfor og oplev hvordan Rudersdal kommune opnåede 20-30% besparelser på vedligehold med en partnerskabskabsaftale.

 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Kontakt

Rasmus Karkov

Relations- og markedschef

22 57 38 09

rka@eogp.dk

E&P service

Læs mere her

Skadeservice

Læs mere her

Bygningsvedligehold

Læs mere her

Andels-ejerforeninger

Læs mere her