Menu

Tre hurtige til en TRUST’er

Tre garvede TRUST’ere deler ud af deres vigtigste erfaringer fra ByK med TRUST, der snart har eksisteret i fire år.

Fra TRUST-skeptiker til TRUST-tilhænger

Bjarne Mortensen, projektleder i Enemærke & Petersen

2 år i ByK med TRUST

32 år i Enemærke & Petersen


Bjarne Mortensen

– Hvad har overrasket dig med ved at arbejde i TRUST?

“Da jeg startede med at arbejde på TRUST-kontoret, var jeg meget skeptisk i forhold til, hvor svært det ville være at få indflydelse for os som entreprenør, og hvor meget vi ville blive hørt i forhold til at få gjort det bygbart. Det har nok også noget at gøre med at træde ud af sine vante omgivelser.

Men jeg har ændret holdning løbende. Jeg tror, det er fordi, det har overrasket mig, at vi er kommet så tæt på hinanden. Vi forstår, at vi har en byggesag, vi i fællesskab skal have løst. Samarbejdet mellem os som entreprenør, bygherre og arkitekter har været meget gavnligt for byggesagerne, og det har givet bygherren et bedre byggeri.

Derudover er det inspirerende at være med fra starten ved nyt byggeri, hvor vi kan være med til at præge det. Vi kan på trods af fagligheder stille de rigtige spørgsmål og finde nogle smartere og mere bygbare løsninger.”

– Hvad inspirerer dig mest ved at arbejde i et strategisk partnerskab?

“Særligt samarbejdet har inspireret mig. I TRUST har vi virkelig fået mulighed for at få indflydelse på, hvordan vi vil præge byggeriet i den virkelige verden. Der kommer personlige relationer ind over, så det tror jeg også betyder noget. Vi kender noget mere til hinanden, og vi kender til hinandens stærke og svage sider.

Vi få det nemmere, når vi står ude på byggepladsen med udfordringer. Så er det nemmere at få løst udfordringerne, og det går hurtigere.”

– Hvilke svagheder har TRUST?

“Ligesom styrken i TRUST er, at vi er et team, der opbygger et arbejdsfællesskab, så er svagheden også, at hvis vi mister en kollega, så vil der også være et stort videnstab, fordi TRUST er det første partnerskab i branchen. Så skal vi starte forfra, fordi vores viden om partnerskabet endnu er forholdsvist unikt.”


“Vi er blevet enormt skarpe”

Ask Abildgaard, kvalitetschef i KANT arkitekter

1,5 år i ByK med TRUST

6 år i KANT arkitekter


 

– Hvad har overrasket dig med ved at arbejde i TRUST?

“Jeg er blevet positivt overrasket over samarbejdet. Det er i hvert fald den største ændring. Jeg synes, det er fantastisk, at os, der er omstillingsparate, har fået spillet hinanden så gode, som vi har og oparbejdet et tillidsforhold, som man ikke altid har i en projekterings- og byggefase. Når man lige træder ind i et samarbejde som TRUST, så tænker man ”åh nej, skal vi nu til at sidde sammen alle fag? Skal jeg til at forstå en ingeniør?”.

Men man må jo bare sige, at alle har haft lyst til at være omstillingsparate. Vi er her jo for det samme. Vi har formået at oparbejde en tillid og forståelse mellem hinanden, som vi nyder og bruger hver dag. Det giver kvalitet, et godt projekt og en glad bygherre.”

– Hvad er TRUST’ svaghed?

“Vi har nok ”skudt hinanden i foden” ved at lave så mange processer, som vi har. Måske kan alle de brugbare processer begrænset arkitekternes kreativitet! Vi har formået at lave en sikker designfase, som er interessant, god at være i og giver fine resultater, men strukturen med alle processerne har kostet noget på arkitekturen. Vi skal sørge for at lave og give plads til det kreative arkitektfag. Og her er det vigtigt at bygherre altid er med i de kreative processer og bliver en del af det.

Der skal være plads til hinandens viden og fokus og selvfølgelig arkitekturen, og så skal vi huske, at vi ikke altid skal ende op med et firkantet hus med paptag.”

– Hvis TRUST var et dyr, hvilket dyr ville det så være?

“En panter, der er hurtig, fejler sjældent og favner sit bytte – det er TRUST. En TRUST’er er en åben samarbejdspartner, der er med til at spille projektet og sine kollegaer gode. En TRUST’er er open minded. Man skal være villig til at ændre sine egne rutiner og ryste posen, men også branchens gamle rutiner. Og så er en TRUST’er i høj grad omstillingsparat og klar til nye udfordringer.”


TRUST har skabt optimale muligheder for at tænke bæredygtigt

Olga Truelsen, ressourcekoordinator i ByK med TRUST

3,5 år i ByK med TRUST

6,5 år i Dominia


– Hvordan har TRUST givet mulighed for at arbejde bæredygtighed ind i projekterne?

“Vi har fået optimale muligheder for at tænke bæredygtighed ind i projekterne. Det partnerskab, vi sidder i nu, har jo ikke uanede muligheder, fordi vi arbejder med offentlige midler, så inden for de rammer, vi nu engang har, har vi gode muligheder for at skabe bæredygtige løsninger. Med TRUST er vi gået fra, at bæredygtighed ofte bliver tænkt ind på bagkant, så man fremfor at tænke det ind fra start må gå tilbage og finde dokumentation – og det ved vi alle sammen godt ikke giver nogen mening.  Så laver du jo ikke et ordentligt projekt, men du gør det for at kunne dokumentere noget.

Men i TRUST kan man jo blive ved med at skubbe på for at få den ekstra undersøgelse, eller hvad det nu kræver. Der er meget mere dialog. Når vi alle sammen holder fast i nogle værdier, så bliver det jo mere bæredygtigt.”

– Hænger det sammen med ByK med TRUST-konstruktionen?

“Helt bestemt. Det, at man sidder ved samme bord, gør det så meget lettere og sparer os for en masse opkald frem og tilbage til en ekstern konsulent, vi ikke kender så godt, fordi vi aldrig befinder os i samme rum. Her er man tæt på hele tiden. Vi tænker os om og tager de rigtige valg ud fra det, vi kan. Det samarbejde, vi har på et lidt tidligere tidspunkt, gør en stor forskel. Der er så mange ting, der hænger sammen, og det er meget lettere at sidde og tale om, end at tjekke det hele ud i et skema.”

– Hvad har overrasket dig ved TRUST?

“Jeg er overrasket over, at min ideer om andre faggrupper, og hvad de kan og ikke kan, var så forkert. At jeg var så låst i mine forestillinger. Hvis jeg skal sige det kort, så er vi noget helt andet, end vi troede vi var. Og vi kan alle sammen byde inde med noget andet, end vi troede, vi kunne. Det er ganske interessant. Jeg har oplevet at sidde til nogle tværfaglige workshops og faktisk have for meget fokus på de andres ting, fordi man er blevet så vant til at være tværfaglig. Så har man fandme glemt sin egen faglighed. Altså det er jo helt flippet.

Jeg vidste godt, vi pegede fingre ad andre, men det blev bare endnu tydeligere, når vi trådte ind i TRUST. Og hey! Man kan faktisk vende det rundt.”

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden